49. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

plak_TM_Mil_small

7 lutego rozpoczynamy 49.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak zwykle, w ostatnią niedzielę karnawału, aby przypomnieć, że nie tylko możliwa, ale w obecnej, tragicznej sytuacji, konieczna jest zabawa bez kieliszka. Że można być szczęśliwym bez chemicznych przyjaciół, bez odurzania się alkoholem i innymi używkami.

W Apostolstwie Trzeźwości realizujemy wieloletni program poświęcony roli rodziny w budowaniu nowej kultury trzeźwości. Nasze tegoroczne hasło niemal wprost odwołuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Św Jan Paweł II przestrzegał młodzież w Poznaniu:  „Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

To z tych słów zaczerpnęliśmy motto tego roku w Apostolstwie Trzeźwości. Najbliższe miesiące będą szczególną okazją, by wymagać od siebie jeszcze więcej, by szukać nowych dróg ochrony trzeźwości. Musimy pracować z młodymi, ale trzeba także z otwartością kontynuować pracę z dziećmi i rodzinami, a także odważnie oddziaływać na rzeczywistość społeczną, w tym także prawną. Nie lękajmy się być odważnymi świadkami abstynencji, nie lękajmy się promować trzeźwości w naszym najbliższym otoczeniu, ale nie lękajmy się także wymagać od innych, by trzeźwość szanowali i chronili.

49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu przeżywamy w roku 1050 rocznicy chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Przypominamy sobie, że nasz naród i nasza państwowość wyrastają z chrześcijańskich korzeni, które pozwoliły naszym przodkom włączyć się w europejską rodzinę wartości ewangelicznych. Przeżywamy ten tydzień z wdzięcznością za wielką pracę Kościoła, który zawsze był w naszej ojczyźnie promotorem posługi trzeźwościowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w czasach zaborów, to kapłani i osoby zakonne byli głównymi obrońcami ludności przed systematycznym rozpijaniem narodu, które miało służyć wrogom Ojczyzny do łatwiejszego sprawowania kontroli nad zniewolonym społeczeństwem.

Przeżywamy więc kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu z wdzięcznością, dumą, ale także z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Towarzyszy nam także niepokój, lęk, aby tego dziedzictwa nie zatracić, gdyż coraz trudniej w naszej ojczyźnie bronić trzeźwości.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Posłuchaj (mp3, zip)

 
49. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

Młodzi, nie dajcie się zniewolić!

7 lutego 2016 r., V Niedziela zwykła, Rok C, II

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

• Modlitwa o miłość i trzeźwość dla polskich rodzin, aby były silne wiarą i z Bożą mocą przeciwstawiały się współczesnej demoralizacji.

Posłuchaj audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

8 lutego 2016 r., Poniedziałek

• Modlitwa za młodzież, aby trwając w abstynencji, wzrastała do prawdziwej miłości, wolności i szczęścia.

Posłuchaj drugiej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

9 lutego 2016 r., Wtorek

• Modlitwa za rodziców, aby poprzez przykład chrześcijańskiego życia wychowywali swoje dzieci i młodzież w duchu wiary, miłości i trzeźwości.

Posłuchaj trzeciej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

10 lutego 2016 r., Środa Popielcowa

• Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby wskazywali wychowankom drogi prawdziwej wolności i szczęścia oraz wzniosłe cele, w tym cenny dar abstynencji.

Posłuchajczwartejj audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

11 lutego 2016 r., Czwartek

• Modlitwa za kapłanów, aby w pracy duszpasterskiej byli świadkami radosnego daru abstynencji i pomagali młodym w zdobywaniu cnoty trzeźwości.

Posłuchaj piątej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

12 lutego 2016 r., Piątek

• Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby byli ludźmi sumienia i chronili młodzież przed rozpijaniem i demoralizacją.

Posłuchaj szóstej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 

13 lutego 2016 r., Sobota

• Modlitwa za organizacje abstynenckie i trzeźwościowe, aby rozwijały się w naszym Narodzie, wspierane przez władze państwowe i samorządowe.

Posłuchaj siódmej audycji ks. Marka Dziewieckiego (mp3, zip)

 
Kościół jest zawsze młody Drukuj

AdwentOd Adwentu 2015 w Apostolstwie Trzeźwości wysiłki duszpasterskie skierowane są szczególnie na młodzież. Działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: Młodzi nie dajcie się zniewolić.

Kościół jest zawsze młody

Z nadzieją oczekujemy na spotkanie Ojca Świętego Franciszka z młodymi ludźmi całego świata. W wielu miejscach na mapie Polski i całego ziemskiego globu ludzie modlą się o błogosławione owoce tego radosnego święta młodości, które w rozpoczętym roku kościelnym będzie miało miejsce w królewskim Krakowie. Powoli oczy całego świata zaczynają zwracać się w kierunku naszej Ojczyzny, wiążąc pewne nadzieje, przede wszystkim, że bogactwo Kościoła polskiego, który nieprzerwanie trwa nad Wisłą od 1050 lat, stanie się bodźcem do nowego otwarcia na Boga, który jest Miłością miłosierną. Wśród wielu inicjatyw, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, należy zauważyć ideę młodzieży krakowskiej. Duszpasterstwo trzeźwości zaproponowało akcję „Młodzi dla młodych”, która to inicjatywa jest osobistym darem dla Ojca Świętego Franciszka przed Światowymi Dniami Młodzieży. Ogólnopolska akcja polega na przystąpieniu do wielkiej rzeszy ludzi, którzy dobrowolnie przyjmują abstynencję od napojów alkoholowych w celu dobrego przygotowania i przeżycia lipcowego spotkania w Krakowie. Czas Adwentu może być ofiarowaniem Panu Bogu swojej trzeźwości w konkretnej intencji. Tegoroczny Adwent to trzy tygodnie i pięć dni, ale można ten czas oczekiwania i trwania w abstynencji przedłużyć przynajmniej do lipca, aby dar naszego serca był szczególną ofiarą miłą Panu Bogu. Na stronie internetowej http://www.mdm2016.org/ możemy odnaleźć specjalny formularz i włączyć się do wielkiej modlitwy o trzeźwość młodych ludzi z całego świata.

Ojcem idei Światowych Dni Młodzieży jest św. Jan Paweł II, który ciągle nam towarzyszy, błogosławiąc z okna Domu Ojca w niebie. W Jubileuszowym Roku 2000, podczas spotkania z młodymi ludźmi całego świata w Rzymie, powiedział: „Droga młodzieży! Czy trudno jest wierzyć w takim świecie? Czy trudno jest wierzyć w roku dwutysięcznym? Tak! Jest trudno. Nie należy tego ukrywać. Jest to trudne, ale z pomocą łaski jest to możliwe.” Możemy zapytać dzisiaj, parafrazując słowa Świętego, czy trudno jest być abstynentem dzisiaj w takim świecie? Tak, jest to bardzo trudne, ale możliwe. Ważne jest, abyśmy, bez względu na PESEL, byli świadomi, że Kościół jest ciągle młody, młodością naszej duszy. Dla Chrystusa nasz wiek nie ma znaczenia, dla Niego znaczenie ma fakt, czy nasza dusza jest żarliwa, czy jest młoda, bo wypełniona łaską. Czytamy wszak w Księdze Psalmów: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni (Ps 92. 13-15).

Ks. Piotr Zieliński

 
Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu Drukuj

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.

(do odczytania wiernym w niedzielę 2 sierpnia br. )

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!

Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).

Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.

 

Więcej…
 
Pielgrzymka na Jasną Górę 20, 21 czerwca 2015 Drukuj

Zaproszenie Biskupa Tadeusza Bronakowskiego – Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

 Serdecznie zapraszam rodziców wraz z dziećmi, małżeństwa, młodzież, osoby starsze i samotne na Pielgrzymkę w intencji trzeźwości Narodu. Odbędzie się ona na Jasnej Górze w dniach 20 i 21 czerwca. Dziś potrzebna jest mobilizacja sił, modlitwa i pokuta, aby uchronić rodziny od plagi pijaństwa, a uzależnionym pomóc duchowo wyrwać się z niewoli. Trzeźwość jest warunkiem godnego i zdrowego życia, jest również warunkiem odpowiedzialnego pielgrzymowania do życia wiecznego w niebie.

Od kilku lat w Apostolstwie Trzeźwości realizowany jest program duszpasterski, którego tytuł przypomina nam, że rodzina jest szkołą trzeźwości. W tym roku chcemy uświadomić wszystkim, że abstynencja dzieci powinna być wielką troską rodziny, Kościoła i narodu. Przypomnijmy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest całkowita abstynencja. Jest ona niezbędna dla zdrowego i bezpiecznego życia dzieci. Jej zachowanie nie jest jednak łatwe. Coraz więcej przyczyn sprawia, że młodzi ludzie zbyt wcześnie sięgają po alkohol. Widzimy kryzys rodziny, a także kryzys autorytetów. Dostrzegamy kryzys wychowawczy. Media lansują rozrywkowy i beztroski tryb życia, w którym alkohol, papierosy czy narkotyki stanowią bramę do lepszego samopoczucia. Młodzi są coraz bardziej zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości, a świat realny stanowi dla nich często źródło problemów, od których ucieczką staje się alkohol.

Rozumiemy zatem, że dzieci potrzebują wsparcia, aby wytrwać w abstynencji. Pomagać powinni im w tym przede wszystkim rodzice.

Dlatego gorąco zapraszam wszystkich, którym leży na sercu przyszłość naszej Ojczyzny o podjęcie trudu przybycia na Jasną Górę. 20 i 21 czerwca otoczmy nasz Naród modlitwą przed obliczem Matki Bożej, Królowej Polski.

Droga Siostro i Bracie, przyjedź na Pielgrzymkę w intencji trzeźwości Narodu, która rozpocznie się w sobotę 20 czerwca o godz. 17.00.

Odłuchaj zaproszenie (mp3)

Pobierz duży platat

 
Program pielgrzymki - Jasna Góra 20,21 czerwca 2015 Drukuj

34. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin 20–21 czerwca 2015 r.

SOBOTA, 20 czerwca 2015 r. 

16.00 – Informacja Pielgrzymki, zapisywanie grup pielgrzymkowych i materiały w Kaplicy św. Józefa przy Halach Jasnogórskich.  Archidiecezja szczecińsko – kamieńska

17.00 – Rozpoczęcie Pielgrzymki – bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości (Kaplica św. Józefa przy Halach Jasnogórskich).

17.15–18.00 – Wykład: Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu, ks. dr Zbigniew Cieszkowski

18.00 – 19.00 Prezentacje grup i świadectwa.

21.00Apel Jasnogórski – prowadzi bp Tadeusz Bronakowski

21.30Msza św. w Bazylice – przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski.

 

Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 1.00

Różaniec i czuwanie w intencji trzeźwości, z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.

 

Prowadzi Archidiecezja szczecińsko – kamieńska

NIEDZIELA, 21 czerwca 2015 r.

 

7.30–8.30 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie).  Prowadzi: Metropolia szczecińsko – kamieńska.

9.30Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczy i homilię głosi bp Tadeusz Bronakowski. Przekazanie Sztandaru. Metropolia szczecińsko – kamieńska przekazuje sztandar Metropolii poznańskiej. Akt oddania się Niepokalanej

Po Mszy św. ok. 11.00 – Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości z bp Tadeuszem Bronakowskim w Sali Różańcowej.

 

 
Konferencja - Abstynencja Dzieci, Troską Rodziny, Kościoła i Narodu Drukuj

15 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu. Została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej wraz z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, w ramach Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości. Przed jej rozpoczęciem, o godz. 13.00, odprawiono uroczystą Mszę świętą.

Konferencję otworzył rektor WSKSiM, o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Mówił między innymi o celu przyświecającym organizatorom konferencji: „Chcemy w czasie tej sesji budzić sumienia, czynić wszystkich Polaków odpowiedzialnymi za wychowywanie młodzieży, dzieci, w duchu odpowiedzialności, z myślą o przyszłości. Do cnoty trzeźwości trzeba wychowywać od najmłodszych lat”.

Jednym z prelegentów był ks. bp Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości podkreślił, że główną szkołą trzeźwości jest rodzina. „Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opracował 9-letni program pt. Rodzina szkołą trzeźwości. Zwracaliśmy już uwagę na ojca, jako świadka wiary i trzeźwości. Mówiliśmy w ubiegłym roku – kochająca matka zawsze trzeźwa. W tym roku zajęliśmy się sprawą dzieci. Wiemy dobrze, że jedyną formą trzeźwości dla dziecka do osiemnastego roku życia jest całkowita abstynencja”. Biskup powiedział również, że „trudno jest angażować media w działalność trzeźwościową, jednak media z Torunia – Radio Maryja i Telewizja Trwam oraz Nasz Dziennik stanowią piękny wyjątek w swojej konsekwentnej trosce o trzeźwość. Gdyby inne media robiły to, co Radio Maryja i Telewizja Trwam, moglibyśmy z większą nadzieją patrzeć w przyszłość”.

Europoseł Marek Jurek mówił o trzeźwości i abstynencji dzieci i młodzieży, która jest zadaniem rodziny, Kościoła i państwa. Dał świadectwo mówiąc, że od 23 lat z żoną żyją oboje w abstynencji. Podkreślił, że abstynencja niektórych ma służyć trzeźwości wszystkich. „Pijaństwo niszczy charakter i umysł młodego człowieka, utrudnia założenie rodziny i ułatwia przestępczość. Ludzie z problemem alkoholowym popełniają przestępstwa cztery razy częściej” – zaznaczył prelegent.

W czasie toruńskiej konferencji wystąpił również dr Piotr Szczukiewicz z UMCS w Lublinie, mówiąc o nadużywaniu alkoholu jako źródle przemocy w rodzinie. Małgorzata Sojka przybliżyła maryjny ruch abstynencki Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej, który założył Sługa Boży Franciszek Blachnicki. Natomiast ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski mówił o abstynencji jako wyrazie wolności wewnętrznej i drodze do prawdziwego szczęścia.

Patronat medialny nad konferencją objął „Nasz Dziennik”.

audytorium
audytorium
bp_Tadeusz_Bronakowski
Eucharystia
ks_Ireneusz_Mroczkowski
Malgorzata_Sojka
o._ZdzislawKlafka
p.Marek_Jurek
Referenci
RozmowyTVtrwam
 
48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

15–21 lutego 2015 r.

W niedzielę 15 lutego 2015 roku rozpoczyna się 48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wiernych w  nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

W każdej dobrze funkcjonującej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej, próba stworzenia zespołów apostolstwa trzeźwości, grup modlitewnych, włączenia dzieci i młodzieży do różnych wspólnot formacyjnych, w tym Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze powinni zachęcać miejscową wspólnotę do podjęcia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abstynencji okresowej lub na całe życie. Dlatego w parafii powinny być wyłożone na widocznym miejscu Księgi Trzeźwości.

Niedziela, 15 lutego 2015 r. – dzień ekspiacji za grzechy pijaństwa

• Modlitwa o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich rodzin, aby były domowymi Kościołami.Posłuchaj (MP3)

Poniedziałek, 16 lutego 2015 r.

• Modlitwa za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w duchu wiary, miłości i trzeźwości. Posłuchaj (MP3)

Wtorek, 17 lutego 2015 r.

• Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby w swojej pracy kierowali się zawsze dobrem dzieci i wychowywali do wolności od uzależnień.Posłuchaj (MP3)

Środa, 18 lutego 2015 r.

• Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby chronili dzieci przed rozpijaniem i demoralizacją. Posłuchaj (MP3)

Czwartek, 19 lutego 2015 r.

• Modlitwa za kapłanów, aby poprzez gorliwą pracę duszpasterską, pomagali dzieciom zachować abstynencję od alkoholu. Posłuchaj (MP3)

Piątek, 20 lutego 2015 r.

• Modlitwa za młodzież, aby trwając w trzeźwości, przygotowywała się do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.Posłuchaj (MP3)

Sobota, 21 lutego 2015 r.

• Modlitwa za dzieci, aby otoczone troską rodziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od alkoholu.Posłuchaj (MP3)

 
Apostoł Trzeźwości 2015 Drukuj
Na początku roku 2015 ukazał się kolejny rocznik Apostoła Trzeźwości. Jest on pomocą do prowadzenia działalności abstynenckiej i trzeźwościowej w parafiach. Jest pomocny również osobom i organizacjom, zajmującym się tą sprawą. Każdego roku pojawiają się nowe materiały duszpasterskie, artykuły nawiązujące do hasła roku. W tym numerze Apostoła Trzeźwości Bp. Tadeuszu Bronakowski napisał:

"Z nadzieją przekazujemy kolejną edycję Vademecum Apostolstwa Trzeźwości. Kontynuujemy wieloletni program duszpasterski „Rodzina szkołą trzeźwości”. W tym roku naszą uwagę kierujemy ku dzieciom, polecając wszystkim refleksję nad hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

Jest to temat niezwykle ważny i aktualny. Dzieci są przyszłością Kościoła i narodu. Niestety, widzimy zjawiska, które każą nam sądzić, że coraz mniej osób rozumie tę oczywistą prawdę. W naszej ojczyźnie rodzi się coraz mniej dzieci. Z jednego z najmłodszych krajów europejskich wkrótce staniemy się jednym z najstarszych. Dodatkowo obserwujemy szerzące się procesy demoralizacji i anty-ewangelizacji, przed którymi ostrzegał nas św. Jan Paweł II." Jeśli chcesz przeczytać całóść kliknij tutaj
 
Ojciec - świadek wiary i trzeźwości Drukuj

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

na sierpień - miesiąc abstynencji

Sierpniowa abstynencja - potrzebna, cenna i możliwa

Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całkowitej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowiązuje umiar w spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja! Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego ponownie przypominamy jego istotę.

Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede wszystkim - możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale szansa, źródło mocy wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne. Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe, jako dar miłości, jaki składamy z czegoś, do czego jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie tej postawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a wcześniej ks. Jan Kapica - proboszcz w Tychach, gorliwy krzewiciel abstynencji na przełomie XIX i XX wieku. Abstynencja to dążenie ku pełnej wolności, która jest po to, aby kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka.

Dlatego również w tym roku zachęcamy:  bracia i siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu! Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę. Niech nasza sierpniowa abstynencja będzie ofiarą w intencji ich powrotu do jedności z Bogiem. Podejmijmy ją także z pobudek patriotycznych i społecznych. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym przeżywamy wiele ważnych świąt maryjnych i rocznic narodowych - niech abstynencja będzie jedną z form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie zamykajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie milionów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą ojczyznę. Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci, żon i matek, bezmiaru ich smutku, rozpaczy, utraconej nadziei i zaprzepaszczonych marzeń. Nie przechodźmy obojętnie obok tych problemów. Niech abstynencja stanie się odważnym znakiem naszej troski o życie narodu.

Więcej…
 

Apostolstwo Trzeźwości 2016

Logo2016_small

Od Adwentu 2015 r. w Apostolstwie Trzeźwości wysiłki duszpasterskie skierowane są szczególnie na młodzież. Działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Hasło nawiązuje do apelu św. Jana Pawła II skierowanego do młodzieży w Poznaniu (1997). Te słowa powtórzył także podczas homilii w Sandomierzu (1999): „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!”. To ojcowskie upomnienie i zarazem prośbę wielkiego naszego Rodaka, zatroskanego o przyszłość Ojczyzny, pragniemy rozważać i wprowadzać w życie.

Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem życia, rozwoju, dzieci
i młodzieży. Dlatego przez wiele lat towarzyszy nam hasło „Rodzina szkołą trzeźwości”. To kochający rodzice są świadkami życia wartościami i wierności Bogu. Kochający rodzice są zatroskani o dobro swoich dzieci. Troska o trzeźwość i abstynencję w rodzinie wypływa z miłości. W społeczeństwie jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, dlatego nieodzowna jest pomoc duszpasterzy, nauczycieli, świeckich apostołów trzeźwości. Młodzi szukają wzorców wśród dorosłych. Szukają mistrzów i kierowników. Czasami zdarza się, że w swoim środowisku młodzi nie potrafią znaleźć oparcia wśród dorosłych. Stąd Papież apelował: „Moi drodzy przyjaciele! Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. (...) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się
o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!”
(Częstochowa, 1983).

Apostolstwo Trzeźwości w Polsce, które prowadzą poszczególne diecezje, powinno się skupiać na działaniach zapobiegawczych wobec pijaństwa i alkoholizmu. Dlatego główną troską duszpasterze powinni otoczyć dzieci i młodzież. Spotykamy się z opinią, że jeśli chcemy wokół siebie mieć młodzież i z nimi pracować, to najpierw musimy pracować z dziećmi. Dlatego Apostolstwo Trzeźwości proponuje duszpasterzom, katechetom
i nauczycielom program wychowawczy Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jest to program, który zapewnia realizującym go dzieciom ochronę przed negatywnymi zjawiskami życia społecznego. Ponadto w programie jest ujęta ważna sprawa modlitwy za innych, głównie za grzeszników, aby się nawrócili. Duszpasterze zachęcając dzieci do realizacji modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności ochronią dzieci przed współczesnym złem i przygotują je do wybierania drogi według zamiaru Bożego.

Zachęcamy, aby szczególną troską otoczyć młodzieżowe grupy parafialne, które
w swoim programie podkreślają znaczenie abstynencji, tak jak to czyni Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czy Ruch Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego. Uczestnictwo młodych ludzi w takich wspólnotach, realizacja przez nich pięknych, mądrych programów, to skuteczna profilaktyka wobec różnorakich zjawisk patologii życia społecznego.

oklad_przod2016_small

Najbliższe wydarzenia

LUTY

04–07. II. – Warsztaty małżeńskie. Informacje i zapisy przez stronę OAT: www.oatzakroczym.pl

95 7227105; 600857105; e-mail: hgrzadko@wp.pl; www.rekolekcjewrokitnie.pl

11–14. II. – Rekolekcje dla mężczyzn, Zakroczym. Informacje i zapisy przez stronę OAT: www.oatzakroczym.pl

12–14. II. – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Przemyskiej – zgłoszenia tel.: 506 733 149.

07–13. II. – We wszystkich polskich parafiach 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

11–13. II. – Diecezjalne rekolekcje trzeźwościowe. Konin, parafia św. Maksymiliana Kolbe. Odpowiedzialny ks. Paweł Śmigiel.

14. II. – XIII Zimowe Igrzyska Abstynentów – Brenna. Informacje: ks. Wł. Zązel, 34–383 Kamesznica; tel.: 33 8624822; 502740472.

19. II. – Msza św. o trzeźwość Narodu oraz Droga krzyżowa. Dobrzyn nad Drwęcą, parafia Świętej Trójcy. Odpowiedzialny – ks. Stanisław Kowalski.

18–12. II. – Dni skupienia i modlitwy Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA/DDD), Zakroczym. Informacje: zapisy@dniskupieniadda.pl tel.: 792058675 (po 18.00), przez stronę OAT: www.oatzakroczym.pl

25. II. – 28.II. – Zakroczymskie spotkania dzieci i młodzieży. Informacje: Biuro OAT.

26. II. – 28. II. – Rekolekcje trzeźwościowe organizowane przez KWC (diec. tarnowska). Parafia Św. Jadwigi, 39–200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 9, tel.: 14 6833445.

27. II. – Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości narodu po terenie obozu Oświęcim – Brzezinka. Informacje: ks. Wł. Zązel, 34–383 Kamesznica; tel.: 33 8624822.

Pełne Kalendarium 2016

Audycje ks. Marka Dziewieckiego na 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Do pobrania (całość)