Miejsce Piastowe - IX Narodowa Modlitwa o Trzeźwość Drukuj

1.MP2013_oltarz2W poniedziałek 29 lipca 2013 r. zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów w Miejscu Piastowym w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, aby modlić się i ofiarować swój trud w intencji trzeźwości Narodu. Program IX Narodowej Modlitwy o Trzeźwość Narodu był bardzo urozmaicony. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i młodzież przedstawili Misterium Pasyjne, odbyły się prelekcje na temat: "Odpowiedzialność władzy publicznej za trzeźwość społeczeństwa". Młodzież skupiona w zespole muzycznym "Gloria" przez godzinę prowadziła rozważania i śpiewy na temat trzeźwej rodziny. W tym dniu spotkali się kapłani odpowiedzialni w Metropolii Przemyskiej za Apostolstwo Trzeźwości, aby omówić sprawy organizacyjne w związku z przebywaniem Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w ich diecezjach. Na spotkaniu był obecny bp Tadeusz Bronakowski - przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i członkowie Zespołu: o. Oskar Puszkiewicz i o. Jan Seremak.

Najważniejszym punktem programu była Msza św. transmitowana przez Telewizję Trwam. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, poruszając istotne problemy w naszym społeczeństwie. Kazanie było kilkanaście razy przerywane oklaskami słuchaczy.

Bp Tadeusz powiedział między innymi:

"Jesteśmy tu dzisiaj także dlatego, aby głośno wykrzyczeć nasz sprzeciw, naszą niezgodę na manipulacje, jakie dokonują się w mediach. Chcemy przebić mur medialnej blokady informacji na temat zagrożeń, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo.

Dzisiaj jest wśród nas wierna replika figury upamiętniającej objawienie św. Michała Archanioła w grocie na półwyspie Gargano. Bł. Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium w Monte Sant'Angelo, 24 maja 1987 r., powiedział: „Przybyłem, aby uczcić św. Michała Archanioła, aby błagać go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez popadania w kompromisy i łatwe przystosowania".

Te słowa wyznaczają i nasze duchowe pragnienie, aby w  sanktuarium w Miejscu Piastowym modlić się o siły, aby naprawdę dać autentyczne świadectwo chrześcijańskie, bez kompromisów i godzenia się na zło. Prosimy św. Michała Archanioła, aby wspierał nas w szlachetnej walce o trzeźwość w naszej ojczyźnie."

Przeczytaj całość.

1.MP2013_oltarz
1.MP2013_oltarz
2.MP2013_sympozjum
3.MP2013_narada
4.MP2013_transp
5.MP2013_transp2
6.SztandarAT
 

Apostolstwo Trzeźwości 2016

Logo2016_small

Od Adwentu 2015 r. w Apostolstwie Trzeźwości wysiłki duszpasterskie skierowane są szczególnie na młodzież. Działalności trzeźwościowej przyświeca hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”.

Hasło nawiązuje do apelu św. Jana Pawła II skierowanego do młodzieży w Poznaniu (1997). Te słowa powtórzył także podczas homilii w Sandomierzu (1999): „Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!”. To ojcowskie upomnienie i zarazem prośbę wielkiego naszego Rodaka, zatroskanego o przyszłość Ojczyzny, pragniemy rozważać i wprowadzać w życie.

Rodzina jest podstawowym i najważniejszym środowiskiem życia, rozwoju, dzieci
i młodzieży. Dlatego przez wiele lat towarzyszy nam hasło „Rodzina szkołą trzeźwości”. To kochający rodzice są świadkami życia wartościami i wierności Bogu. Kochający rodzice są zatroskani o dobro swoich dzieci. Troska o trzeźwość i abstynencję w rodzinie wypływa z miłości. W społeczeństwie jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, dlatego nieodzowna jest pomoc duszpasterzy, nauczycieli, świeckich apostołów trzeźwości. Młodzi szukają wzorców wśród dorosłych. Szukają mistrzów i kierowników. Czasami zdarza się, że w swoim środowisku młodzi nie potrafią znaleźć oparcia wśród dorosłych. Stąd Papież apelował: „Moi drodzy przyjaciele! Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. (...) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się
o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!”
(Częstochowa, 1983).

Apostolstwo Trzeźwości w Polsce, które prowadzą poszczególne diecezje, powinno się skupiać na działaniach zapobiegawczych wobec pijaństwa i alkoholizmu. Dlatego główną troską duszpasterze powinni otoczyć dzieci i młodzież. Spotykamy się z opinią, że jeśli chcemy wokół siebie mieć młodzież i z nimi pracować, to najpierw musimy pracować z dziećmi. Dlatego Apostolstwo Trzeźwości proponuje duszpasterzom, katechetom
i nauczycielom program wychowawczy Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jest to program, który zapewnia realizującym go dzieciom ochronę przed negatywnymi zjawiskami życia społecznego. Ponadto w programie jest ujęta ważna sprawa modlitwy za innych, głównie za grzeszników, aby się nawrócili. Duszpasterze zachęcając dzieci do realizacji modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności ochronią dzieci przed współczesnym złem i przygotują je do wybierania drogi według zamiaru Bożego.

Zachęcamy, aby szczególną troską otoczyć młodzieżowe grupy parafialne, które
w swoim programie podkreślają znaczenie abstynencji, tak jak to czyni Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czy Ruch Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego. Uczestnictwo młodych ludzi w takich wspólnotach, realizacja przez nich pięknych, mądrych programów, to skuteczna profilaktyka wobec różnorakich zjawisk patologii życia społecznego.

oklad_przod2016_small