Miejsce Piastowe - IX Narodowa Modlitwa o Trzeźwość Drukuj

1.MP2013_oltarz2W poniedziałek 29 lipca 2013 r. zgromadziło się kilka tysięcy pielgrzymów w Miejscu Piastowym w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, aby modlić się i ofiarować swój trud w intencji trzeźwości Narodu. Program IX Narodowej Modlitwy o Trzeźwość Narodu był bardzo urozmaicony. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i młodzież przedstawili Misterium Pasyjne, odbyły się prelekcje na temat: "Odpowiedzialność władzy publicznej za trzeźwość społeczeństwa". Młodzież skupiona w zespole muzycznym "Gloria" przez godzinę prowadziła rozważania i śpiewy na temat trzeźwej rodziny. W tym dniu spotkali się kapłani odpowiedzialni w Metropolii Przemyskiej za Apostolstwo Trzeźwości, aby omówić sprawy organizacyjne w związku z przebywaniem Sztandaru Apostolstwa Trzeźwości w ich diecezjach. Na spotkaniu był obecny bp Tadeusz Bronakowski - przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i członkowie Zespołu: o. Oskar Puszkiewicz i o. Jan Seremak.

Najważniejszym punktem programu była Msza św. transmitowana przez Telewizję Trwam. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, poruszając istotne problemy w naszym społeczeństwie. Kazanie było kilkanaście razy przerywane oklaskami słuchaczy.

Bp Tadeusz powiedział między innymi:

"Jesteśmy tu dzisiaj także dlatego, aby głośno wykrzyczeć nasz sprzeciw, naszą niezgodę na manipulacje, jakie dokonują się w mediach. Chcemy przebić mur medialnej blokady informacji na temat zagrożeń, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo.

Dzisiaj jest wśród nas wierna replika figury upamiętniającej objawienie św. Michała Archanioła w grocie na półwyspie Gargano. Bł. Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium w Monte Sant'Angelo, 24 maja 1987 r., powiedział: „Przybyłem, aby uczcić św. Michała Archanioła, aby błagać go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez popadania w kompromisy i łatwe przystosowania".

Te słowa wyznaczają i nasze duchowe pragnienie, aby w  sanktuarium w Miejscu Piastowym modlić się o siły, aby naprawdę dać autentyczne świadectwo chrześcijańskie, bez kompromisów i godzenia się na zło. Prosimy św. Michała Archanioła, aby wspierał nas w szlachetnej walce o trzeźwość w naszej ojczyźnie."

Przeczytaj całość.

1.MP2013_oltarz
1.MP2013_oltarz
2.MP2013_sympozjum
3.MP2013_narada
4.MP2013_transp
5.MP2013_transp2
6.SztandarAT
 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.