Corocznie Apostołowie Trzeźwości spotykają się na Jesiennej Sesji Drukuj

Corocznie Apostołowie Trzeźwości spotykają się na Jesiennej Sesji, aby omówić sprawy bieżącej działalności. W tym roku głównym tematem będzie Krajowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości, którego hasło brzmi: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu.

Program Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości

Kołobrzeg, 19-20 września 2016 r.

 


 

Poniedziałek, 19.09.2016 r.

godz. 15.00 – rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego – kaplica w Ośrodku pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu

godz. 15.15 – Słowo wprowadzające – bp dr Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

godz. 15.30 – Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości ulicami Kołobrzegu – zakończenie przy Pomniku Tysiąclecia koło bazyliki

godz. 16.15 – konferencja I (miejsce: Muzeum Diecezjalne)

godz. 16.45 ­– przerwa na kawę, herbatę (miejsce: północny taras widokowy)

godz. 17.15 – konferencja II (miejsce: Muzeum Diecezjalne)

Bezpośrednio po konferencji: Omówienie bieżących spraw.
  • Materiały do Vademecum Apostolstwa Trzeźwości
  • 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
  • 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę
  • Sierpień miesiąc abstynencji – doświadczenia i ważne akcje trzeźwościowe.
  • Materiały do witryny internetowej.

godz. 19.00 Msza Święta w kołobrzeskiej Bazylice Mariackiej (po Mszy Świętej przejście do Ośrodka pw. Aniołów Stróżów i kolacja)

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski, spacer nad morze

 

Wtorek, 20.09.2016 r.

(cały dzień w Domu Aniołów Stróżów)

godz. 07.15 – Msza św. z Jutrznią w kaplicy pw. Aniołów Stróżów. Przewodniczy i homilię głosi bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

godz. 08.00 – śniadanie

godz. 09.00 – konferencja I

godz. 09.45 ­– dyskusja

godz. 10.00 – przerwa na kawę

godz. 10.30 – konferencja II

godz. 11.00 – konferencja III

godz. 11.45 – podsumowanie Jesiennej Sesji i zatwierdzenie notatki prasowej – bp dr Tadeusz Bronakowski

godz. 12.00 – Zakończenie Sesji i obiad

Miejsca spotkań:

Rejestracja, nocleg i 2. dzień obrad – Ośrodek pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu, ul. Aniołów Stróżów 1 (dawniej Kasprowicza 3). Ośrodek znajduje się w części uzdrowiskowej Kołobrzegu. Szczegóły lokalizacji:http://kolobrzeg.caritas.pl/kontakt-i-dojazd/

Zapisy przyjmuje dyrektor ośrodka – ks. Marcin Wolanin (w dni powszednie do godz. 15.30 – o godz. 16.00 sprawuje Eucharystię)

  • Telefon stacjonarny: 94 354 22 77
  • Telefon komórkowy: 791 310 277

Spotkania 1. dnia będą miały miejsce w gotyckiej przestrzeni tworzącego się Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 25 (wieża Bazyliki Mariackiej z tarasem widokowym na panoramę Kołobrzegu i Bałtyk).

Miasto Kołobrzeg wiąże się z doniosłymi wydarzeniami roku tysięcznego. Bolesław Chrobry, syn i następca Mieszka - obrysowując kształt piastowskiego państwa, uwydatnił tę ziemię i ten gród: Kołobrzeg. Stało się to na przedłużeniu Chrztu, jaki Polska przyjęła w 966 r. Metropolia gnieźnieńska stała się fundamentem organizacji - nie tylko Kościoła, ale i piastowskiego państwa. Fundament ten przetrwał dotąd: z górą tysiąc lat. Obok Krakowa i Wrocławia (i obok Poznania, gdzie biskupstwo istniało od czasów Chrztu) do tej fundamentalnej struktury wszedł wówczas - w roku 1000 - również Kołobrzeg.

 

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

• modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

• lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

• zintegrować środowiska trzeźwościowe;

• przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

• przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

• zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

• stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

• wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

• upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

• promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017);

• Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017);

• Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu" (26. 05. 2017);

• Apel na sierpień – miesiąc abstynencji;

• Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach:

• Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.).

• Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

• Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

• Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości;

• Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;

• Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu;

• Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych;

• Wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak będą przebiegać obrady?

• 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.

Komitet honorowy:

• Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki,

• Prymas Polski Abp Wojciech Polak,

• Kard. Stanisław Dziwisz,

• Kard. Kazimierz Nycz,

• Abp Marek Jędraszewski,

• Bp Wiesław Lechowicz.

.......................................................................................................

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.