Modlitwy i nabożeństwa
ADORACJA NA 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO W TYGODNIU MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

s. M. Justyna Papież BDNP

Pieśń eucharystyczna:  Zbliżam się w pokorze...

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który najpełniej objawiasz się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Twoja Obecność w Hostii żywej wypełnia tę świątynię i przenika nasze serca. Wierzymy, że żyjesz pośród nas, że jesteś tu i teraz. Wierzymy, Panie, ale przymnóż nam wiary, abyśmy mocą tej wiary otwarci na Twoją Miłość uznali Ciebie jako jedynego Zbawiciela oraz źródło naszej wolności.

Włączając się we wspólnocie parafialnej w 40-godzinne nabożeństwo ekspiacyjno-błagalne w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, pragniemy przepraszać Cię, Panie, za nałogowe grzechy pijaństwa, które wypływają przeważnie z kryzysu wiary. W Roku Wiary módlmy się wzajemnie za siebie o taką wiarę, która będzie fundamentem naszego chrześcijańskiego życia w trzeźwości. Módlmy się zwłaszcza za ojców, aby byli świadkami wiary i trzeźwości.

Więcej…
 
RÓŻANIEC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN Drukuj

ks. Marek Dziewiecki

Część I - Tajemnice radosne

Tajemnica pierwsza - Zwiastowanie

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida». Na to rzekła Maryja: «Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa»". (Łk 1, 26-32; 38)

Biblijny opis Zwiastowania ukazuje niezwykłą prawdę o tym, że oto Bóg decyduje się przyjść do człowieka, aby nas szukać i zbawiać. Rozmowa Maryi z wysłannikiem Boga to najbardziej niezwykły dialog w historii ludzkości. Maryja uwierzyła w coś niewiarygodnego. Uwierzyła, że naprawdę dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zaufała Bogu bardziej niż samej sobie. Zrezygnowała z własnych, szlachetnych planów na życie małżeńskie i rodzinne. Stała się nową Ewą. Nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach. Oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga.

Każdy z nas codziennie mierzy się z życiem, z wątpliwościami, z pytaniami o przyszłość, z niepokojami i obawami o to, co przyniesie kolejny dzień. Czasem nasze rozterki są tak wielkie, że chcemy ukryć się przed życiem, przed Bogiem, przed samym sobą. I wtedy pojawia się wysłannik zła: alkohol, narkotyk, hazard czy jeszcze coś innego, co nam zwiastuje fałszywą dobrą nowinę: napij się mnie, sięgnij po mnie, a będziesz szczęśliwy. Kto ulega temu fałszywemu podszeptowi, ten zaczyna wchodzić na drogę uzależnień. Jezu, chroń nas przed taką naiwnością, a tym, którzy jej ulegli, otwieraj oczy i serca, by się opamiętali i szybko zawrócili z drogi, która prowadzi do nikąd.

Więcej…
 
Testy przyrzeczeń Drukuj

Tekst przyrzeczenia pierwszokomunijnego

Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski!

Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie, Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dobra Matko, pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.

 

Więcej…
 
POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ Drukuj

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie.

Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę:

- odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

Więcej…
 
Modlitwy Drukuj

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe

swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których

alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas

przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich,

którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych

i narodu.

Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków

pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli

trzeźwość całego narodu.

Więcej…
 
Droga Krzyżowa Drukuj
STACJA I
Panie, stanąłeś przed sądem swojego stworzenia, oskarżony niewinnie przez złość, zazdrość, tchórzostwo rodaków, o to, że byłeś dobry, miłosierny, nie zazdrościłeś, domagałeś się sprawiedliwości, a ja? Jestem winien wszystkiego, o co mnie oskarżają, tylko że moja harda, choć znękana natura nie chce uznać winy.Tłum krzyczy: „Upija się, zaniedbuje pracę, niszczy swoje zdrowie duchowe i fizyczne, powołuje do życia i unieszczęśliwia potomstwo, dręczy swoich najbliższych, zadając im niewypowiedziane cierpienie, gubi swoją duszę, dąży do zatracenia, jest w najwyższym stopniu uciążliwy dla otoczenia. Sędziowie, naciskani przez tłum, uznają moją winę i wymierzają najwyższą karę, zaznaczając w uzasadnieniu, że przecież sam jestem sobiewinien, bo nie potrafię lub nie chcę pić umiarkowanie, kulturalnie.Zasługuję na to Panie, lecz Ty inaczej osądziłeś przyprowadzonącudzołożnicę. Panie Jezu, daj nam, wszystkim uczestnikom tego procesu, poczucie Twojej sprawiedliwości. Daj mi łaskę zrozumienia, abym przyczyny mojego nieszczęścia nie przypisywał rodzicom, rodzeństwu, współmałżonkowi, dzieciom, kolegom, zwierzchnikowi, losowi, pechowi, władzy, ustrojowi. Daj mi łaskę uwierzenia, że przyczyna upadku znajduje się w słabości wywołanej odejściem od Ciebie. Daj mi łaskę krytycznego widzenia siebie. W Twoje ręce powierzam moją sprawę. Ty, Sprawiedliwy, Miłosierny, skrzywdzony Więźniu, sądź mnie i ocal. Tobie jednemu ufam bezgranicznie.
Więcej…
 


Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.