Zakonni


Drukuj

Wysoka 1, 33–170 Tuchów, tel.: 605 17 20 30; e-mail: boguslaw11@op.pl

S. Elżbieta Bareja, Córki Najczystszego Serca NMP, ul. Warszawska 48, 20–803 Lublin, tel.: 504 55 42 65; e-mail: hebareja@o2.pl

S. Witolda Radzięciak, Siostry Benedyktynki Misjonarki, ul. Graniczna 3 D, Trąbki, 08–440 Pilawa; e-mail: elrad123@yahoo.pl

M. Lena Chowaniak CSSJ, Siostry św. Józefa, ul. B. Prusa 28/II/b, 50–319 Wrocław, tel.: 797 00 25 30; e-mail: zol_wierzbice@interia.pl

O. Tobiasz Mariusz Fiećko OFM, Zakon Braci Mniejszych, ul. M. Rataja 23, 59–220 Legnica, tel.: 76 85 23 022; e-mail: tfiecko@wp.pl

Ks. Jerzy Glabas SDB, Salezjanie, ul. Wroniecka 9, 61–763 Poznań, tel.: 604 73 69 36; e-mail: glabi13@wp.pl

S. Rita Gwóźdź, Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ul. Gdańska 2/4, 87–800 Włocławek, tel.: 664 65 22 32; s.rita@diecezja.wloclawek.pl

S. Bernadeta Kaczykowska, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, ul. Moniuszki 17, 05–510 Konstancin–Jeziorna, tel.: 513 04 47 15; e-mail: bernadet.k@wp.pl

S. Edyta Kasjan, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, ul. Kard. Kominka 3/5, 50–329 Wrocław, tel.: 512 38 59 49; e-mail: misja.dworcowa@wp.pl

S. Barbara Kruszewska, Siostry Franciszkanki od Cierpiących, ul. Wilcza 7, 00–538 Warszawa, tel.: 513 45 92 04; basiawiktoria@gmail.com

o. Mirosław Niewęgłowski CMF, Misjonarze Klaretyni, Krzydlina Mała 69, 56–100 Wołów; e-mail: biuro@krzydlina.eu

O. Gracjan Tomasz Landowski OFM, Zakon Braci Mniejszych, ul. Klasztorna 2, 67–400 Wschowa, tel.: 887 36 04 55; gracjanlandowski@gmail.com

O. Adrian Aleksander Loryś OFM, Zakon Braci Mniejszych, ul. Klasztorna 3, 27–500 Opatów Kielecki; e-mail: adrianlorys@op.pl

S. Bogna Marocka OSU, Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, ul. Racławicka 101, 02–634 Warszawa; e-mail: bogienka61@wp.pl

S. M. Miriam Markowska, Siostry św. Elżbiety, ul. Parkowa 41, 05–540 Zalesie Górne, tel.: 662 23 50 09; e-mail: miriam-mark@wp.pl

S. Paulina Anna Mieleszkiewicz, Misjonarki Świetej Rodziny, ul. Łożyńskiego 3, 86–200 Chełmno Pomorskie, tel.: 664 86 74 95; e-mail: s.paulina@vp.pl

Br. Hieronim Moroz, Zgromadzenie Braci Albertynów, ul. Saska 9A, 30–715 Kraków; e-mail: hmoroz_alb@zakon.opoka.org.pl

S. Małgorzata Mszyca, Siostry Imienia Jezus, ul. Smoleńskiego 31, 01–698 Warszawa; e-mail: simje@wp.pl

S. Brygida Janina Nowosadko, Siostry Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kościuszki 39, 07–300 Ostrów Mazowiecka

S. Zofia Ogórek SM, Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Dominikańska 40, 86–200 Chełmno, tel.: 698 48 74 59; e-mail: siostrychelmno@wp.pl

E. Bojanowskiego 1, 63–300 Pleszew; e-mail: s.regina@siostry-maryi.pl

S. Brygida Olędzka, Zgromadzenie Sióstr Loretanek, ul. Kłopotowskiego 18, 03–717 Warszawa; e-mail: sekretariat@loretanki.pl

S. Bernadetta Pajdzik, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, Rynek 41, 63–860 Pogorzela, tel.: 501 83 16 61; pogorzela@adoratorki.pl

S. Justyna Papież BDNP, Siostry Służebniczki BDNP, ul. E. Bojanowskiego 8–10, 39–200 Dębica; tel.: 14 670 27 14; e-mail: s.justyna.papiez@gmail.com

S. M. Wirginea Pasternak CSSJ, Siostry św. Józefa, ul. Moniuszki 8, 31–518 Kraków, tel.: 505 12 20 59; e-mail: s.wirginea@tlen.pl

S. Maria Pioskowik CNIW, Salezjanki, ul. Brauna 5, 91–745 Łódź; e-mail: zow_lodz@poczta.onet.pl

O. Tomasz Gaj OP, Polska Prowincja Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31–043 Kraków; e-mail: tomasz.gaj.op@gmail.com

S. Albina Policht ZSJ, Zgromadzenie Sług Jezusa, ul. Długa 10, 34–530 Bukowina Tatrzańska, tel.: 500 68 23 13; prymula2@wp.pl

S. Hiacynta Popiel CSSMA, Siostry św. Michała Archanioła, ul. Prądzyńskiego 8, 37–700 Przemyśl, tel.: 797907097; e-mail: hiacynta@autograf.pl

S. Emilia Krystyna Purc, Siostry Sercanki, ul. Tarnowska 10, 25–394 Kielce, tel.: 513 07 83 22; e-mail: s_emilia7@wp.pl

S. Beata Radecka fmm, Franciszkanki Misjonarki Maryi, ul. Nałęczowska 241, Lublin e-mail: berciafmm@interia.pl

S. Arleta Rzechaczek, Siostry Opatrzności Bożej, ul. Okrężna 33, 05–827 Grodzisk Mazowiecki; e-mail: sarletar@wp.pl

Ks. Jan Seremak CSMA, Księża Michalici, ul. Ks. Br. Markiewicza 25a, 38–430 Miejsce Piastowe; e-mail: janseremak@wp.pl

S. Teresa Sokołowska, Franciszkanki Rodziny Maryi, Bachórzec 183, 37–750 Dubiecko; e-mail: tsokolowskafrm@wp.pl

S. Ewa Stachowicz, S. Dorota Boruch, Służki NMP Niepokalanej, ul. Kościelna 4, 11–036 Gietrzwałd, tel.: 609 41 30 03; e-mail: estachowicz@wp.pl tel.: 513 904 738; e-mail: boru_szek@vp.pl

S. Mariam Kozacka, Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Kościuszki 17, Kępno, e-mail: s.miriam@interia.pl

S. Lidia Suchta, Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Warowna 57a, 43–200 Pszczyna; e-mail: s.teska@wp.pl

O. Jarosław Szotkiewicz, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, ul. Bracka 7, 66–400 Gorzów Wlkp., tel.: 692 66 74 43; e-mail: szotjar@interia.pl

O. Grzegorz Maria Szymanik OFM Conv., Bracia Mniejsi Konwentualni, ul. Teresińska 32, 96–515 Teresin, Niepokalanów–Lasek, tel.: 602 39 19 99; e-mail: o.grzegorz@maryjni.pl

S. M. Karolina Walisiak SMI, Siostry Maryi Niepokalanej, Łęczyca 24, 99–200 Poddębice, tel.: 691 556 333; e-mail: s.m.karolina@interia.pl

Ks. Maciej Zawisza, Księża Pallotyni, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23, 60–357 Poznań 2, tel.: 618 67 21 17; e-mail: mzawisza@sac.org.pl

 


Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

• modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

• lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

• zintegrować środowiska trzeźwościowe;

• przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

• przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

• zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

• stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

• wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

• upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

• promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017);

• Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017);

• Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu" (26. 05. 2017);

• Apel na sierpień – miesiąc abstynencji;

• Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach:

• Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.).

• Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

• Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

• Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości;

• Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;

• Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu;

• Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych;

• Wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak będą przebiegać obrady?

• 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.

Komitet honorowy:

• Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki,

• Prymas Polski Abp Wojciech Polak,

• Kard. Stanisław Dziwisz,

• Kard. Kazimierz Nycz,

• Abp Marek Jędraszewski,

• Bp Wiesław Lechowicz.

.......................................................................................................

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.