Zespół

Zespół Apostolstwa Trzeźwości

bp. Tadeusz BronakowskiPRZEWODNICZĄCY

Bp Tadeusz BRONAKOWSKI

ul. Sadowa 3a

18-400 Łomża

 

CZŁONEK HONOROWY

Ks. prałat Henryk KORŻA

ul. Lipowa 24

21-140 Nałęczów

 

KONSULTORZY:

O. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMCon

ul. Okólna 185

91-520 Łódź – Łagiewniki

 

Zdzisław BISZEWSKI

ul. Nowogrodzka 62a

02-002 Warszawa

 

Krzysztof DARMETKO

ul. Municypalna 67 B

02-281 Warszawa

 

Ks. Marek DZIEWIECKI

ul. Młyńska 23

26-600 Radom

 

Ks. Henryk GRZĄDKO

ul. Słoneczna 63

66–400 GORZÓW WLKP.

 

Ks. Zbigniew GUZY

Plac Katedralny 6

33-100 Tarnów

 

Ks. Zbigniew KANIECKI

ul. Krzywa 15

09–402 Płock (Trzepowo)

 

O. Adam MICHALSKI OFMCap

ul. O. H.Koźminskiego 36,

05–170 ZAKROCZYM

 

O. Zdzisław KLAFKA CSsR

ul. Św. Józefa 23/35

87-100 Toruń

 

Ks. prałat Wiesław KONDRATOWICZ

Kowalew

ul. Kościelna 12

63–300 PLESZEW 1

 

Ks. Marcin MARSOLLEK

Duszpasterstwo Trzeźwości

pl. Katedralny 4

45-005 Opole

 

S. M. Justyna PAPIEŻ BDNP

ul. E. Bojanowskiego 8-10

39-200 Dębica

 

Teresa PASZKOWSKA SNMPN

ul. II Armii Wojska Polskiego 9

20-950 Lublin

 

O. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

ul. Orłowa 28

43-438 Brenna ­­– Leśnica

 

Maria RYŚ

Franciszkańska 3 m 47

00-233 Warszawa

 

Ks. Jan SEREMAK CSMA

ul. Ks. Br. Markiewicza 25a

38-430 Miejsce Piastowe

 

Małgorzata SOJKA

ul. Wodzisławska 9

44-200 Rybnik

 

Ks. Tomasz WILGA

ul. Rynek 7

18–411 ŚNIADOWO

 

Krzysztof WOJCIESZEK

ul. Koralowa 14

96–515 PAPROTNIA

 

Ks. Prałat Władysław ZĄZEL

34–383 KAMESZNICASympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.