Zespół

Zespół Apostolstwa Trzeźwości

bp. Tadeusz BronakowskiPRZEWODNICZĄCY

Bp Tadeusz BRONAKOWSKI

ul. Sadowa 3a

18-400 Łomża

 

CZŁONEK HONOROWY

Ks. prałat Henryk KORŻA

ul. Lipowa 24

21-140 Nałęczów

 

KONSULTORZY:

O. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMCon

ul. Okólna 185

91-520 Łódź – Łagiewniki

 

Zdzisław BISZEWSKI

ul. Nowogrodzka 62a

02-002 Warszawa

 

Krzysztof DARMETKO

ul. Municypalna 67 B

02-281 Warszawa

 

Ks. Marek DZIEWIECKI

ul. Młyńska 23

26-600 Radom

 

Ks. Henryk GRZĄDKO

ul. Słoneczna 63

66–400 GORZÓW WLKP.

 

Ks. Zbigniew GUZY

Plac Katedralny 6

33-100 Tarnów

 

Ks. Zbigniew KANIECKI

ul. Krzywa 15

09–402 Płock (Trzepowo)

 

O. Adam MICHALSKI OFMCap

ul. O. H.Koźminskiego 36,

05–170 ZAKROCZYM

 

O. Zdzisław KLAFKA CSsR

ul. Św. Józefa 23/35

87-100 Toruń

 

Ks. prałat Wiesław KONDRATOWICZ

Kowalew

ul. Kościelna 12

63–300 PLESZEW 1

 

Ks. Marcin MARSOLLEK

Duszpasterstwo Trzeźwości

pl. Katedralny 4

45-005 Opole

 

S. M. Justyna PAPIEŻ BDNP

ul. E. Bojanowskiego 8-10

39-200 Dębica

 

Teresa PASZKOWSKA SNMPN

ul. II Armii Wojska Polskiego 9

20-950 Lublin

 

O. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

ul. Orłowa 28

43-438 Brenna ­­– Leśnica

 

Maria RYŚ

Franciszkańska 3 m 47

00-233 Warszawa

 

Ks. Jan SEREMAK CSMA

ul. Ks. Br. Markiewicza 25a

38-430 Miejsce Piastowe

 

Małgorzata SOJKA

ul. Wodzisławska 9

44-200 Rybnik

 

Ks. Tomasz WILGA

ul. Rynek 7

18–411 ŚNIADOWO

 

Krzysztof WOJCIESZEK

ul. Koralowa 14

96–515 PAPROTNIA

 

Ks. Prałat Władysław ZĄZEL

34–383 KAMESZNICAKongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Spotykamy się, aby:

• modlić w intencji odnowy i przemiany Narodu;

• lepiej zrozumieć wyzwania (diagnoza problemów);

• zintegrować środowiska trzeźwościowe;

• przedyskutować i wypracować skuteczne rozwiązania;

• przekazywać informacje i postulaty tym, którzy stanowią prawo;

• zmobilizować do współdziałania różnych uczestników życia społecznego.

Spodziewane efekty Kongresu:

• powstanie wspólnot i grup w Kościele, które podejmą inicjatywy modlitewne w intencji trzeźwości Narodu;

• stworzenie Narodowego Programu Trzeźwości;

• wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu, a także promocji trzeźwości i abstynencji;

• upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu;

• promowanie skutecznych rozwiązań problemów uzależnień.

Wydarzenia poprzedzające Kongres:

• Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (26. 02 – 4. 03. 2017);

• Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu (8. 03. 2017);

• Konferencja w Polskim Parlamencie nt.: „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu" (26. 05. 2017);

• Apel na sierpień – miesiąc abstynencji;

• Stacje kongresowe w całej Polsce, m. in.: w Miejscu Piastowym, w Niepokalanowie.

Główne uroczystości kongresowe:

Kongres odbędzie się w następujących etapach:

• Część modlitewna: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (17–18 czerwca 2017 r.).

• Część studyjna: 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

• Niedziela kongresowa (24 września 2017 r.) – uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

• Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości;

• Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;

• Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu;

• Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych;

• Wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak będą przebiegać obrady?

• 21 września 2017 (czwartek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 22 września 2017 (piątek) – prezentacja diagnozy problemów;

• 23 września 2017 (sobota) – dyskusja o rozwiązywaniu problemów.

Komitet honorowy:

• Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki,

• Prymas Polski Abp Wojciech Polak,

• Kard. Stanisław Dziwisz,

• Kard. Kazimierz Nycz,

• Abp Marek Jędraszewski,

• Bp Wiesław Lechowicz.

.......................................................................................................

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.