Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

30. Jubileuszowa Pielgrzymka w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu polskiego Drukuj

DrogaKrz_565_375_9030. Jubileuszowa Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości odbyła się 18 i 19 czerwca na Jasnej Górze. Uczestniczyły w niej osoby zaangażowane w duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości, Zakonni Referenci Trzeźwości, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz liczne rodziny i osoby indywidualne. Trud pielgrzymowania na Jasną Górę podjęto w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu polskiego.

Pielgrzymka jest jedną z najważniejszych ogólnopolskich inicjatyw Zespołu KEP do spraw Apostolstwa Trzeźwości, któremu przewodniczy Bp Tadeusz Bronakowski, obok Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i Miesiąca Abstynencji. Umożliwia spotkanie się osób i środowisk działających na rzecz trzeźwości w Polsce. W wymiarze duchowym jest okazją do ekspiacji za grzechy pijaństwa i gorącej, wspólnotowej modlitwy o dar trzeźwości dla naszego narodu.

Tegoroczna Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę o godz. 17.00 w Kaplicy św. Józefa. Przedstawiciele Zespołu KEP do spraw Apostolstwa Trzeźwości, a także organizacji i stowarzyszeń, opowiedzieli o swojej pracy, jaką podejmują, aby szerzyć cnotę trzeźwości. Przyjaznemu i radosnemu spotkaniu oraz modlitwom towarzyszyły dwie grupy wokalno - muzyczne: kapela góralska "Grojcowianie" i Krucjata Wyzwolenia Człowieka z Dębicy. Służbę porządkową pełnili Harcerze z diecezji łomżyńskiej wraz z opiekunem p. Mariuszem Kubłem. Dr Teresa Kobrzyńska, wygłosiła wykład nt.: Jak skutecznie docierać z przesłaniem trzeźwości do dzieci i młodzieży. O godz. 21.00 wszyscy zebrali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził bp Tadeusz Bronakowski.

Powiedział on:

 

Święta Boża Rodzicielko,

Przed Twoim obliczem gromadzą się dzisiaj przepełnieni ufnością uczestnicy XXX Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu polskiego. Z całej naszej ojczyzny przybyli do Twojego Jasnogórskiego sanktuarium duszpasterze, reprezentanci ruchów abstynenckich i trzeźwościowych, przedstawiciele Instytutów Życia Konsekrowanego, tak wielu wiernych.

Nasze serca wypełnia wdzięczność za bezcenne Boże łaski, które otrzymujemy każdego dnia w naszej posłudze i naszych dążeniach do budowy ojczyzny wolnej od alkoholowej plagi, która niesie tak wielkie zniszczenia. To dziękczynienie składamy w godzinie apelu u Twych stóp Maryjo, błagając jednocześnie o nieustające wstawiennictwo za tym wielkim dziełem, które Kościół w Polsce podejmuje od wieków. W dalszej części rozważania Apelowego Biskup mówił: "Tym śmiertelnie niebezpiecznym zjawiskom związanym z rozpijaniem narodu, towarzyszy niezrozumiałe lekceważenie, zwłaszcza przez osoby stanowiące w naszym państwie prawo, przez osoby odpowiadające za kształt i organizację życia wspólnotowego. Słyszymy o samorządach, które nie wiedzą nic o skutecznych formach profilaktyki, o samorządach beztrosko zwiększających fizyczną dostępność alkoholu na ich terenie. Z niepokojem przyglądamy się kolejnym próbom zmiany prawa, które ułatwi dostęp do alkoholu na polskich stadionach. Musimy pytać, czy to ignorancja, czy zła wola dyktuje takie decyzje? (Czytaj cały tekst)

Po Apelu w jasnogórskiej Bazylice rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego. W swojej homilii nawiązał do poprzednich pielgrzymek: Dzisiaj w tym Jasnogórskim sanktuarium patrzymy z wdzięcznością na minione lata, na ten wielki pokoleniowy łańcuch serc przybywających do domu naszej Matki, aby Jej zawierzyć sprawę trzeźwości Polaków. Tradycyjnie pielgrzymka jest wielkim świętem całego apostolstwa trzeźwości. Spotykamy się, aby wspólnie dziękować Bogu za wszelkie łaski, by wspólnie się modlić, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami.

Z perspektywy minionych pielgrzymek możemy z dumą powiedzieć, że tak wiele dobra udało się w Polsce ocalić, tak wiele dobra udało się stworzyć dzięki działalności trzeźwościowej duszpasterzy diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych, grup parafialnych, stowarzyszeń i ruchów, dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób, rodzin i całych wspólnot lokalnych. Możemy bez cienia wątpliwości przyznać, że gdyby nie ta cicha i skromna posługa często anonimowych osób, gdyby nie pełna nadziei niezłomna praca trzeźwościowa tak wielu ludzi, bylibyśmy w znacznie gorszej sytuacji. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że niemal co piąty Polak jest abstynentem, pijemy mniej niż piją nasi sąsiedzi na Zachodzie i na Wschodzie Europy." (Czytaj cały tekst)

Do godziny 1.30 pielgrzymi trwali na czuwaniu w intencji trzeźwości. Modlono się o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także wynagradzano za grzechy pijaństwa.

W niedzielę rano odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Droga Krzyżowa opracowana przez ks. Tomasza Wilgę, zawierająca cytaty z wypowiedzi bł. Jana Pawła II, które czytane były przez Czesława Świerczyńskiego, wprowadziła wszystkich w stan modlitewnej refleksji.

Tyle razy szedłem drogą krzyżową
szedłem sam
szedłem z braćmi
dziś wtulony w serce Matki
wyruszam po raz kolejny
na drogę życia
wyruszam z błogosławionym Janem Pawłem II

Panie Jezu obdarz mnie łaską
wsłuchania się w słowa
oraz serce Matki

- ze wstępu do Drogi Krzyżowej (Cały tekst Drogi Krzyżowej)

O godz. 9.30 została odprawiona uroczysta Msza św. przed Cudownym Obrazem. W homilii Bp Tadeusz Bronakowski mówił o współczesnych zagrożeniach, o lekceważeniu przez władze państwowe i samorządowe problemów związanych z rozpijaniem Rodaków.

Na koniec Mszy św. odczytano Akt Zawierzenia (Czytaj) i Telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI. Pielgrzymkę zakończyło spotkanie diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości z bp Tadeuszem Bronakowskim.

Apel
Apel
Baz_czuwanie
czuw_n
czuw_n1
Dr_k3
Dr_K8
DrK
DrK5
DrK_cz_Sw
DrogaK
DrogaK1
DrogaK10
DrogaK2
DrogaK3
DrogaK4
DrogaK5
DrogaK6
DrogaK7
DrogaK8
DrogaK9
DrogaKrz
Euch_sob
Grojcowiane
Msza_Grojc