Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Rozpoczęcie Sesji Jesiennej, Zakroczym 17.09.2012 Drukuj

Czcigodni Bracia Kapłani i Ojcowie! Drogie Siostry Zakonne!

Drodzy Uczestnicy Sesji!

Najserdeczniej witam wszystkich uczestników Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości. Nasze spotkanie ma na celu podsumowanie prac podjętych w kończącym się roku duszpasterskim i zastanowienie nad wyzwaniami przyszłości.

W tym roku rozpoczęliśmy realizację wieloletniego programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa: „Rodzina szkołą trzeźwości".

Taki tytuł nosi też wydane na początku 2012 r. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości. Radością napawa nas fakt, że Vademecum cieszy się coraz większym zainteresowaniem grup abstynenckich i trzeźwościowych, wykorzystujących  zawarty w nim materiał w podejmowanych działaniach.

W dniach od 19-25 lutego br. przeżywaliśmy 45. Tydzień  Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na tę okazję zostało opracowane specjalne logo i plakat formatu A-4, materiały tekstowe i graficzne oraz dźwiękowe dla mediów katolickich i świeckich. Zachęcam wszystkich duszpasterzy, aby podjęli trud jeszcze szerszego rozpropagowania informacji o tym, dlaczego tydzień modlitw zaczyna się już w ostatnie dni karnawału, a nie w Środę Popielcową. Znów bowiem pojawiły się głosy, że jest to nielogiczne, a nawet sprzeczne z duchem kalendarza liturgicznego. Przypominajmy, że tydzień ten ma uczyć trzeźwości w każdym czasie, także karnawałowej zabawy.

W ramach Wiosennej Sesji  Apostolstwa Trzeźwości, odbyły się dwa naukowe sympozja. Pierwsze zatytułowane było: „Pedagogiczne, społeczne i duszpasterskie aspekty wychowania w trzeźwości" i zostało zorganizowane 21 lutego 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Drugie z sympozjów nosiło tytuł „Prawda życia - trudne relacje" i odbyło się 24 marca 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak zwykle ważnym wydarzeniem była także 31. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbyła się 16-17 czerwca br. Przed pielgrzymką zostały przygotowane: plakat formatu A3, materiały tekstowe i graficzne dla prasy oraz audycje dla rozgłośni radiowych.

W Pielgrzymce wzięły udział grupy parafialne, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń (Maksymiliański Ruch Trzeźwości, Apostolstwo Trzeźwości, Bractwo Trzeźwości, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Dziecięca Krucjata Niepokalanej), grupy wsparcia i osoby indywidualne z następujących miejscowości: Gdańsk, Zgorzelec, Bytom, Biała Piska, Świecie, Łomża, Bielsko Biała, Gorzów Wielkopolski, Luboń Żabikowo, Nowa Sól, Kraków, Inowrocław, Śniadowo, Kolin, Koszalin, Katowice, Międzyrzecze, Dębica, Częstochowa, Mikołów, Warszawa, Ostrów Mazowiecka, Kielce, Wierzbice, Łódź, Grodzisk Mazowiecki.

Samorządy reprezentowali: Prezydent Ostrołęki, Burmistrz Gołdapi i przedstawiciel Gminy Pilzno.W sobotę w Pielgrzymce uczestniczyło 12 Zakonnych Referentów Trzeźwości (11 sióstr zakonnych i 2 kapłanów). Obecni byli Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości z następujących diecezji: bielsko-żywiecka, drohiczyńska,  częstochowska, gdańska, katowicka, krakowska, łomżyńska, radomska, opolska, zielonogórsko-gorzowska.

Kulminacyjnym punktem roku był miesiąc abstynencji, przeżywany w sierpniu. W tym roku z tej okazji pod Listem pasterskim podpisali się wszyscy pasterze Kościoła w Polsce. Sierpień jest wielką wartością, którą należy chronić i rozwijać, zwłaszcza wtedy, gdy z różnych stron pojawiają się głosy krytyczne lub ośmieszające powszechne wezwanie do abstynencji. Należy też starać się upowszechniać wiedzę na ten temat. Wciąż bowiem, także w kręgach kościelnych, wiele osób nie rozumie, dlaczego Kościół prosi o abstynencję. Jednocześnie pojawiły się internetowe sondaże, z których wynika,  że wiele osób, nawet od 25 do 35 procent pytanych, podejmuje apel o abstynencję i przestrzega go w tym miesiącu.

Moi Drodzy!

W ostatnich miesiącach w całej Polsce zorganizowanych zostało bardzo wiele pięknych inicjatyw. Jako Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości mogłem uczestniczyć w kilku pięknych spotkaniach, których celem jest ochrona i umacnianie trzeźwości. Cieszę się, że w Polsce takich spotkań jest coraz więcej. W tym roku brałem udział w Narodowej Modlitwie o Trzeźwość w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, w uroczystościach w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Wodzie na Podlasiu, w Łodzi Łagiewnikach, a także w święcie trzeźwości na terenie Archidiecezji Poznańskiej, w którym udział brali także przedstawiciele z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. W sierpniu w diecezji łomżyńskiej odbyło się IV Forum Trzeźwości. Miałem także okazję dwukrotnie modlić się z pielgrzymami przybywającymi do Niepokalanowa w intencji trzeźwości. O tych zagadnieniach mówiłem także podczas Mszy św. w Sanktuarium w Łagiewnikach, transmitowanej przez Telewizję Polską. W Zakroczymiu dwukrotnie uczestniczyłem w kursie duszpasterskim dla alumnów.

Za wszystkie te wydarzenia dziękuję Bogu. Nie wolno nam jednak zadowolić się tylko tym,  co do tej pory zostało wypracowane. Wciąż bowiem skala potrzeb jest ogromna. Dlatego dzisiejsze spotkanie nie może się zamknąć tylko na podsumowaniu i podzieleniu się doświadczeniami z minionych miesięcy, ale przede wszystkim na refleksjach o tym, co możemy zrobić  w przyszłości, jakie jeszcze działania możemy podjąć, co poprawić i ulepszyć.

Józef Piłsudski powiedział: „Każdą rocznicę trzeba czcić nie tylko wspominając czyny przeszłości, ale także planując nowe czyny dla przyszłości"

Parafrazując te słowa możemy powiedzieć, że cieszymy się dobrem minionego roku, ale też planujemy nowe czyny dla lepszej przyszłości duszpasterstwa trzeźwości w Polsce.

Umiłowani!

W 2013 roku zostanie podjęty temat roli ojca w rodzinie. Roboczy tytuł pomocniczy brzmi: „Ojciec wierny i trzeźwy" Kolejne lata będą natomiast poświęcone: matkom, dzieciom, młodzieży i dziadkom. W ostatnich trzech latach w sposób szczególny zostanie zwrócona uwaga na rolę Kościoła w służbie trzeźwości rodzin, na zadania środowiska lokalnego i odnowę moralną Narodu.

Działania, które podejmować będą diecezje w Polsce, powinny być wsparte inicjatywami modlitewnymi, aktami pokuty i wynagrodzenia. Zapleczem modlitewnym ma być Jasnogórska Odnowa Narodu, Dziecięca Krucjata Niepokalanej oraz Nieustanny Różaniec w intencjach trzeźwości i trwałości polskich rodzin. W czasie realizacji programu „Rodzina szkołą trzeźwości" w diecezjach będą organizowane kongresy trzeźwościowe. W roku 2015 odbędzie się Ogólnokrajowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości.

O tych sprawach będziemy dzisiaj i jutro myśleć, o nich będziemy rozmawiać. Dlatego też jeszcze raz najserdeczniej witam i dziękuję za przybycie do Zakroczymia. Zapraszam do wspólnej modlitwy, do rozmowy, do wspólnej pracy.

Amen.